پچ کورد Category 6 FTP PVC & LSZH :

پچ کورد Actassi CAT6 FTP یکی از برترین محصولات در انتقال اطلاعات در شبکه میباشد و زمانی که این محصول با دیگر محصولات Cat6 در شبکه

متصل  میشود باعث میشود که شبکه بالاترین و بهترین عملکرد خود را داشته باشد.

ساختار این پچ کوردها از بالاترین رده کابلهای Cat6 با سوکت RJ45 با کیفیت بالا تشکیل شده است.این محصول برای بکار گیری تا MHZ 250 طراحی شده

است و همچنین قابل استفاده در محیط های Cat6 FTP است.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

خوانا نیست؟ دوباره بارگزاری کن.

اینجا تایپ کنید و اینتر را فشار دهید: