پچ پنل 24 پورت( Cat6 (loaded :

 

پچ پنل Cat6 شامل تکنولوژی PBC بهمراه ثبات بیشتر در عملکرد و دقیقا مطابق با سوکتهای محیط کاری میباشد.این سوکت ها دارای جدول رنگ بندی برای هر دو استاندارد T568A و T568B میباشد که طراحی زیبا و جلای فلزی بهمراه نگهدارنهده کابل ارائه میشود.این پچ پنل ها بهمراه سایز محصولات Schneider بهترین راه کار برای انتقال دیتا و صدا هستند.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

خوانا نیست؟ دوباره بارگزاری کن.

اینجا تایپ کنید و اینتر را فشار دهید: