از جمله سرویس های امنیتی که این توکن ها ارائه می نمایند، می توان به سرویس های محرمانگی ، احراز اصالت و امضاء الکترونیک اشاره کرد. با استفاده از این خدمات طراحان نرم افزار می توانند امنیت کاربردهایی همچون انتقال، پردازش و ذخیره امن اطلاعات حساس، قفل گذاری نرم افزارهای ارزشمند، رمزنگاری متقارن و نامتقارن با کلیدهای مخفی درن توکن، احراز اصالت مطمئن کاربران و … را با سهولت هرچه بیشتر فراهم نمایند.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

خوانا نیست؟ دوباره بارگزاری کن.

اینجا تایپ کنید و اینتر را فشار دهید: