اجرای پروژه های پسیو شبکه

مراحل اجرای پسیو شبکه

 

بازدید از محل پروژه

ابتدا کارشناسان متخصص پسیو درگاه از محل انجام پروژه بازدید کرده و اطلاعات مورد نیاز اولیه برای طراحی،مقدمات اجرای پروژه پسیو شبکه و پیش فاکتور را جمع آوری می کنند.بازدید کارشناس به منظور جمع آوری اطلاعاتی مانند متراژ،مسیر های عبوری و امکان سنجی پروژه و بررسی نیاز های مشتری انجام می شود.

 

طراحی زیر ساخت شبکه

در این مرحله نقش زیر ساخت شبکه طراحی می گردد.زیرا باید تمام امکان سنجی ها،آینده نگری ها و شرایط فیزیکی محیط کاملا سنجیده شده و یک نقشه اصولی،مطابق با استاندارد روز از شبکه های کامپیوتری طراحی گردد،اهمیت این مرحله به این دلیل است که در بسیاری از مواقع پس از انجام خدمات پسیو شبکه امکان تغییرات در آن عملا وجود ندارد!

 

کابل کشی شبکه

پس از تایید نقشه شبکه،اجرای کابل کشی شبکه و ترانکینگ به صورت ساخت یافتهشروع می شود.که به دو صورت روکار یا توکار انجام می پذیرد،در محل های روکار داکت کشی انجام می شود.در این مرحله از مرغوب تریننوع کابل ها استفاده می شود.

 

نصب و آرایش رک

بعد از انجام کابل کشی نوبت به نصب رک،آرایش رک،نصب پچ پنل،پچ کورد،سوییچ ها،روتر ها،سرورها و تجهیزات شبکه داخل رک می رسد.در نهایت تمامی نودها،پریزها،کیستون ها نصب می گردد.

 

تست شبکه

بعد از اتمام این مرحله،نوبت به تست سیگنال شبکه میرسد و باید تمامی نودها از نظر سالم بودن ارتباط، تست گردند تا مشخص شود که هیچ گونه قطعی در ارتباط کابلی وجود ندارد.این مرحله توسط متخصصان شبکه و با استفاده از ابزارهای تست