فروش،نصب و پشتیبانی آنتی ویروس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی فارس