از جمله سرویسهای امنیتی که این توکن ها ارائه می نمایند، می توان به احراز اصالت کاربر و کاهش مشکلات رمز عبور ایستا اشاره کرد. از این خدمات طراحان نرم افزار می توانند امنیت کاربردهایی چون انتقال، پردازش، ذخیره امن اطلاعات حساس و احراز اصالت مطمئن کاربران و … را با سهولت هرچه بیشتر فراهم نمایند.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

خوانا نیست؟ دوباره بارگزاری کن.

اینجا تایپ کنید و اینتر را فشار دهید: