با گسترش روزافزون استفاده از کامپیوتر و اینترنت در سازمان ها و شرکت ها، نیاز به داشتن سطح امنیتی قابل قبول به یک اصل اساسی و بسیار مهم تبدیل شده است. در همین راستا سازمان ها و شرکت ها، با استفاده از دستگاه های سخت افزاری و همچنین تعیین روال ها و دستور العمل های امنیتی در تلاش هستند که سطح امنیتی چشمگیری را به شبکه سازمان خود اضافه نمایم.

یکی از راهکارهای بسیار مهم که میتواند در جهت افزایش امنیت شبکه یک سازمان به کار گرفته شود، استفاده از تست های ارزیابی امنیتی یا تست نفوذ می باشد.

ارزیابی امنیتی یا تست نفوذ در واقع به یک پروسه قانونمند جهت بررسی نقاط ضعف و آسیب پذیری های شبکه یک سازمان گفته می شود. در حقیقت، تمامی سیستم ها، سرویس ها و نرم افزارهای موجود در سازمان بررسی می شود تا بتوان آسیب پذیری ها و نقاط ضعف موجود در شبکه را کشف نمود، سپس با تعیین روال های مورد نیاز جهت برطرف سازی آن ها، امنیت را به شکل قابل توجه ای به سازمان اضافه نمود.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

خوانا نیست؟ دوباره بارگزاری کن.

اینجا تایپ کنید و اینتر را فشار دهید: