برای حل مشکلات مختلفی که در زمینه های گوناگون فن آوری اطلاعات رخ می دهد، راه حل های متفاوتی ارائه گردیده است. یکی از راه حل های ارائه شده که میزان استفاده از آن به طور چشمگیری در حال رشد می باشد، استفاده از توکن های امنیتی (Secure Module) است.

توکن امنیتی (Security Token) در وافع سخت افزاری کوچک است که برای ورود کاربر به یک سامانه کامپیوتری بکار می رود. به عبارت دیگر این دستگاه یک دستگاه فیزیکی است که در اختیار کاربران مجاز قرار می گیرد تا به راحتی بتوان برای استفاده از یک سامانه کامپیوتری هویت آنها را تشخیص داد. بنابراین می توان از این توکن سخت افزاری جهت افزایش سطح امنیتی و احراز هویت دو عاملی کاربران استفاده کرد.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

خوانا نیست؟ دوباره بارگزاری کن.

اینجا تایپ کنید و اینتر را فشار دهید: