لایسنس ها و امکانات Kaspersky Security Center 13

Kaspersky Security Center برای برخی از امکانات خود نیاز به یک لایسنس دارد.

جدول زیر نشان دهنده امکانات هرکدام از لایسنس ها می باشد.

Kaspersky EDROptimum Kaspersky Hybrid Cloud Security Enterprise Kaspersky Hybrid Cloud Security Standard Kaspersky Total Security for Business Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced Kaspersky Endpoint Security for Business Select Kaspersky Vulnerability and Patch Management

Features of Kaspersky Security Center

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Vulnerability assessment
Yes Yes No Yes Yes No Yes Patch management
Yes Yes No Yes Yes No Yes Role-based access control
Yes Yes No Yes Yes No Yes Installation of operating systems and applications
No No No Yes Yes Yes Yes Mobile device management (that is, management of users' iOS and Android devices)
Yes Yes Yes No No No No Cloud Environment Configuration Wizard for work in cloud environments such as AWS, Microsoft Azure, or Google Cloud
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Exporting events to SIEM systems: Syslog
Yes Yes No Yes Yes No Yes Exporting events to SIEM systems: QRadar by IBM and Micro Focus by ArcSight

 

Vulnerability Assessment یا تشخیص آسیب پذیری: Kaspersky Security Center بواسطه این ویژگی به شما اجازه مدیریت نرم افزار­های کسپرسکی و شرکت­های دیگر، که بر روی سیستم­های کاربران نصب شده است، را میدهد. از مهمترین موارد در این خصوص می­توان به شناسایی آسیب پذیری و وصله­های مورد نیاز نرم افزار­ها و سیستم عامل­های نصب شده بر روی سیستم­­های کاربران اشاره کرد.

Patch Management یا مدیریت وصله: Kaspersky Security Center بواسطه این ویژگی به شما اجازه نصب وصله­های مورد نیاز و رفع آسیب پذیری­های نرم افزار­ها و سیستم عامل­های نصب شده بر روی سیستم­های کاربران را میدهد.

Role-Based Access Control یا کنترل سطح دسترسی مبتنی بر نقش: Kaspersky Security Center بواسطه این ویژگی به شما اجازه پیکر بندی و تعیین میزان سطح دسترسی نرم افزارهای نصب شده بر روی سیستم عامل­های کاربران را میدهد.

Installation of Operating Systems and Applications یا نصب سیستم عامل­ها و نرم افزار­ها: Kaspersky Security Center بواسطه این ویژگی، امکان نصب نرم افزار­ها و سیستم عامل­ها از راه دور را برای شما فراهم میکند.

Mobile Device Management یا مدیریت دستگاه تلفن همراه: Kaspersky Security Center بواسطه این ویژگی به شما اجازه مدیریت و ایمن سازی دستگاه­های تلفن همراه IOS و Android را میدهد.

Cloud Environment Configuration Wizard یا سازگاری با ساختار ابری: Kaspersky Security Center بواسطه این ویژگی امکان کار با راهکارهای ابری از جمله AWS، Microsoft Azure یا Google Cloud را برا شما فراهم می­آورد.

Exporting Events to SIEM Systems یا صدور رویداد­­ها به سیستم­های مدیریت اطلاعات و رویداد­های امنیتی: Kaspersky Security Center بواسطه این ویژگی امکان صدور و ارسال رویدادها به سیستم­های مدیریت اطلاعات و رویداد­های امنیتی (SIEM) با فرمت­های Syslog، CEF و LEEF را برای شما فراهم می­کند.

 

شرکت درگاه ارتباطات جدید ارائه دهنده انواع خدمات نصب، به روز رسانی و فروش لایسنس های kaspersky

جهت مشاوره با شماره 07191006991 و داخلی 110 ، 105 و 102 تماس حاصل فرمایید.